Kategoria: Aspekty odbioru telewizji

Sklep z monitoringiem IP – czy jest twierdzą nie do zdobycia?

W obecnych czasach, która są pełne przestępstw oraz kryminalnych historii, wielu przedsiębiorców bardzo boi się o swoje włości. W związki z tym bardzo popularne stają się wszelkiego typu monitoringi oraz systemy alarmowe.

Nowoczesne ogrodzenia metalowe ochroną

Bardzo ważnym elementem życia każdego z nas jest to, by czuć się bezpiecznie. Jeszcze lepiej, jeśli nie tylko czujemy się bezpiecznie, ale jesteśmy bezpieczni w rzeczywistości. O to trzeba zadbać we własnym

Naprawa pomp hydraulicznych – z czym się wiąże?

Nasze domy i mieszkania bardzo często są wręcz naszpikowane przeróżnymi instalacjami. Niestety i one raz na jakiś czas ulegają awarii. Nie jest to dobra wiadomość, zważywszy szczególnie na to, że nie do

Program dla biur nieruchomości – co oferuje?

Stale idąca naprzód technologia informatyczna ułatwia nam wykonywanie codziennych, często bardzo żmudnych i wymagających dosyć sporej ilości czasu skomplikowanych czynności. Gdyby nie ona i powstające dzięki niej aplikacje o wiele trudniej byłoby

Oprogramowanie dla budownictwa to pomocnik

Wiele osób zastanawia się, czy szybki rozwój technologii nie przyczyni się do masowych zwolnień z pracy i zastąpienia wykwalifikowanych pracowników maszynami, które pracują lepie i nie wymagają zapłaty. Powoli te czasy następują,

ZROZUMIENIE PROCESÓW RECEPCJI

Progres zauważalny jest jednak wyłącznie w odniesieniu do analiz form wizualnych (Graber 1990). Poza zasięgiem badaczy wydają się wciąż pozostawać komponenty dźwiękowe programów, utożsamiane z przeka­zem werbalnym (np. Crigler, Just, Neuman 1994).

NIEWIELKA LICZBA PUBLIKACJI

Omawiając zagadnienia odbioru (dekodowania) znaczeń przekazywanych na płaszczyźnie wokalnej, skon­centrowano się na roli zachowań wokalnych w kształtowaniu atrakcyj­nego i wiarygodnego wizerunku programu. Podjęto ponadto zagadnienia perswazyjnej roli wokalizacji, jej znaczenia dla wywoływania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zaprezentowane dane uzasadniają jednak potrzebę podjęcia szerszych analiz zachowań wokalnych (także w kontekście innych elementów stru­ktury przekazu) w aspekcie odbioru telewizyjnych programów informa­cyjnych.Podstawą wyodrębnienia kanału wokalnego jako oddzielnego systemu komunikowania znaczeń jest

TYPY ZACHOWAŃ WOKALNYCH

Z tego powodu wokali- zację często utożsamia się z tym, Jak” coś zostało powiedziane, przeciw­stawiając to temu, „co” zostało powiedziane (zob. np. van Bezooijen 1984) lub charakteryzuje się ją bardzo szczegółowo poprzez

KONTEKST WYPOWIEDZI

Kaczmarek (1995) proponu­je, by te cechy wypowiedzi nazwać „czynnikami paraprozodycznymi”.Takie cechy, jak donośność, tempo, sposób intonowania i wyrazistość wypowiadanych słów stanowią ponadto kontekst, w którym wypowiedź nabiera pełnego znaczenia. Ze względu na