KONTEKST WYPOWIEDZI

Kaczmarek (1995) proponu­je, by te cechy wypowiedzi nazwać „czynnikami paraprozodycznymi”.Takie cechy, jak donośność, tempo, sposób intonowania i wyrazistość wypowiadanych słów stanowią ponadto kontekst, w którym wypowiedź nabiera pełnego znaczenia. Ze względu na sposób wokalizacji przekaz werbalny może być więc wzmacniany lub modyfikowany (dlatego np. słowo „tak” nie zawsze oznacza zgodę na coś, ale może również wyrażać powątpiewanie).Do tej grupy zachowań wokalnych można także zaliczyć tzw. emble­maty wokalne (por. Scherer 1994). Są to wyrażenia mogące zastępować wypowiedzi słowne. Przykładem jest często używane „uhm”, zastępujące słowo „zrozumiałem” lub „zgadzam się”.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!