NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ PERSWAZYJNA

Podsumowując zasygnalizowane wyżej wyniki laboratoryjnych badań psychologicznych, można sformułować następujący wniosek: największą wartość perswazyjną mają komunikaty powtarzane 2-4 razy w stosunko­wo krótkim czasie, a ich wartość perswazyjna jest tym większa, im bar­dziej są one nasycone emocjonalnie, im silniejsza jest stosowana w nich argumentacja oraz im mniej zaangażowany poznawczo w ich przetwa­rzanie jest ich odbiorca.Teorią syntetyzującą wyniki psychologicznych eksperymentów natural­nych nad powtarzaniem informacji jest dwupoziomowy model uczenia się (Two-Stage Learning Model). W odróżnieniu od badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, eksperymenty naturalne lub quasi-natu- ralne są prowadzone w znacznie dłuższym czasie.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!