ODDZIAŁYWANIE WOKALIZACJI

Zmiana postaw czy też zachowań odbiorców pod wpływem perswazyjnej wokalizacji jest znana od starożytności. Na przykład Cicero w De Orato- re czy Quintilian w Instituto Oratoria dla skutecznego oddziaływania na odbiorców zalecali ujawnianie w głosie stanów emocjonalnych zarówno odczuwanych, jak i udawanych (por. Scherer 1992). Podobne wskazówki można znaleźć także we współczesnych opracowaniach (por. Capp, Capp, Capp 1986). Autorzy ci wskazują, że „dobry głos nakazuje respekt, po­maga prowadzić uwagę, wzmaga rozumienie i akceptację głoszonych idei” (s. 238). „Dobry” głos według nich to głos fleksybilny (niemonoton­ny), o kontrolowanej melodii, wysokości, tempie i sile.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!