OSOBY POJAWIAJĄCE SIĘ W MEDIACH

Według nich, jest to interpersonalne zaanga­żowanie się użytkownika mediów w to, co on za ich pośrednictwem odbiera (consume). Autorzy ci uważają, że takie zaangażowanie się może przybierać wiele form, obejmując: poszukiwanie u persony informacji i wskazówek odnośnie do interpretacji jakichś faktów; spostrzeganie osób pojawiających się w mediach jako przyjaciół; wyobrażanie sobie, że jest się częścią świata społecznego kreowanego bądź ukazywanego w da­nym programie; pragnienie bezpośredniego spotkania się z twórcami ulubionych programów. Perse (1990b) uważa, że interakcja paraspołeczna jest pseudoprzyjaź- nią z osobami pojawiającymi się w mediach. Charakteryzuje się ona lubieniem tych osób, poczuciem podobieństwa do nich i ich fizyczną atrakcyjnością dla widza.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!