POPISY SPRAWNOŚCI

Oczywiście popisy sprawności krasomówczej są rzadkością w progra­mach informacyjnych, dlatego też bardziej interesujące jest wskazanie na znaczenie wokalizacji dla lepszego zrozumienia czy też zapamiętania treści. Badania z zakresu psychologii uczenia się (por. Włodarski 1996) sugerują, że istotny wpływ na zapamiętanie treści przekazu mają ele­menty uwydatniające jego strukturę. W sytuacji, gdy materiałem poda­nym do uczenia się jest informacja czytana, wówczas elementami uwy­datniającymi strukturę wypowiedzi będą jej wokalne elementy. Nadawca może więc wzmacniać (np. dobitniej akcentując) ważniejsze słowa w wy­powiedzi, zaznaczać koniec wiadomości, stosując opadający kontur into­nacyjny pod koniec ostatniego zdania oraz pauzy akustyczne oddzielają­ce poszczególne wiadomości .

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!