PROGRAM INFORMUJĄCY O WYDARZENIACH KULTURALNYCH

U podstaw zawiązywania się relacji paraspołecznej z osobą prowadzącą program informujący o wydarzeniach kulturalnych w regionie leży wra­żenie, że adresowany do widzów przekaz ma wysokie walory estetyczne (R2 = 0,38; p<0,005). Istotnym czynnikiem jest również to, że informacje prezentowane są bez zbędnego, zdaniem oglądających, ładunku emocjo­nalnego, który może sprawiać wrażenie nieprzygotowania, pośpiechu i    nerwowości (R2 = 0,55; p<0,001).Na życzliwy stosunek do osoby prowadzącej ten program wpływają zauważane przez widzów takie jej cechy, jak cierpliwość i otwartość w stosunku do pojawiających się w studio gości (R2 = 0,66; p<0,0001). Ważne dla nawiązania relacji paraspołecznej jest również zachowywanie dystansu do przekazywanych wiadomości, nawet kosztem pominięcia pewnych ich szczegółów czy prezentacji całej wiedzy, jaką ma na ten temat osoba prowadząca program (R2 = 0,54; p<0,001).

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!