PRZETWARZANIE INFORMACJI

Nadal budzą one żywe zainteresowanie zarówno teoretyków psychologii, dla których są inspira­cją do podejmowania nowych badań nad różnymi aspektami uczenia się, jak i praktyków związanych z działalnością komercyjną (np. twórców kampanii reklamowych) czy też zajmujących się niekomercyjną działal­nością publiczną (np. animatorów akcji społecznych, ruchów religijnych czy politycznych). Współcześnie, ze względu na coraz większą rolę, jaką w procesie kształtowania się ludzkich postaw, opinii i przekonań odgry­wają środki masowego komunikowania, problematyka związana z psy­chologicznymi efektami powstającymi w wyniku wielokrotnego powtarza­nia informacji nabiera szczególnego znaczenia.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!