RÓŻNORODNOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZWOJU

Słusznie też podkreśla  wielką różnorodność indywidualnego rozwoju. Przytacza przykład Josefa Bana : Akiby j ednego z najbardziej czczonych mędrców żydowskich, który nauczył się czytać dopiero po przekroczeniu czterdziestki. Nikt nie potrafi z całą pewnością ; określić potencjału danego dziecka. Zawsze dają się poprawić funkcje, od których zależą osiągnięcia. Feuerstein ma z pewnością rację, odrzucając miarę ilorazu inteligencji jako stałego wskaźnika zdolności i koncentrując się, jak chciał Wygotski, na możliwościach ucznia. O dzieciach powiedzieć można, że są na etapie stawania się, a nikt nie wie, kiedy etap ten może się skończyć. Skoro człowiek znajduje się w nieustannym, często nie uzewnętrznionym rozwoju, to co dopiero dałoby się powiedzieć o społeczeństwie?

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!