TRADYCYJNA INTERAKCJA

Cechą charakterystyczną tradycyjnej interakcji paraspołecz­nej jest to, że ma ona tendencję do rozwijania i zacieśniania się w cza­sie. Towarzyszy temu coraz lepsze poznawanie persony oraz aktywne korzystanie z mediów. Nie występuje jednak silne angażowanie się w treści przez nie przekazywane (Levy, Windahl, 1985). Z interakcją chwilową mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka zaangażuje się w treść oglądanego w danej chwili programu lub filmu (np. identyfiku­jąc się z jego bohaterem). Jeżeli programy te oglądane są regularnie (np. seriale telewizyjne, cykliczne quizy itp.), interakcja chwilowa może przekształcić się w tradycyjną.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!