WSKAZÓWKI LUBIENIA

Wartości procentowe określające udział twa­rzy, głosu i tekstu w przekazywaniu oznak lubienia wynoszą odpowied­nio: 55%, 38% i 7%. Tak więc tekst „Miło mi było się z państwem spo­tkać” będzie spełniał swoją funkcję wtedy, gdy towarzyszy mu nie tylko uśmiech, ale i miły głos. Mehrabian (1972) nawiązuje ponadto do wcześ­niejszych badań Mehrabiana i Ferrisa, którzy podjęli zagadnienie odbio­ru oznak lubienia w warunkach niezgodności czy też niespójności eks­presji mimicznych i wokalnych. Badacze ci zestawiali pozytywne, nega­tywne i neutralne ekspresje wokalne ze zgodnymi vs. niezgodnymi wskazówkami mimicznymi.

Dzień dobry. Nazywam się Paulina Wiąckiewicz a Ty znajdujesz się na moim blogu poświęconym technicznym tematom. Moje zainteresowanie multimediami zaczęło się 2 lata temu, kiedy to byłam zmuszona sama naprawić sobie telefon komórkowy. Od tego czasu posiadam szczerszą perspektywę na rzeczy codziennego użytku, którą chciałabym się z wami podzielić!